تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
jpg تمرین 15 بخش سوم مبانی علوم ریاضیمبانی ریاضیات1398/09/11
jpg ریاضی عمومی 1 پردیس تبریزریاضی عمومی 1 پردیس تبریز1397/04/251397/05/31
pdf ریاضی 2 حسابداریریاضی عمومی1394/02/131394/02/30
pdf ریاضیات و آمار مهندسی معماریریاضی عمومی1393/12/281394/02/20
ocx ریاضی عمومی 1ریاضی عمومی1393/12/271394/02/20
ocx ریاضی پیشریاضی عمومی1393/12/271394/02/20
pdf آزمون OPEN BOOK درس آمار و احتمال مهندسی صنایعآمار و احتمال مهندسی1393/01/311393/02/28
ocx نحوه ارسال پاسخ سوالاتکلیه دروس 1392/12/111393/03/01
pdf رابطه بین گشتاورهاآمار و احتمال مهندسی1392/12/05
pdf جزوه آمار توصیفی مهندسی صنایع مدرسان شریفآمار و احتمال مهندسی1392/11/28
pdf خلاصه نکات فصل 4 و 5 ریاضیات 2ریاضیات 21392/11/06
pdf روابط بازگشتی ناهمگنسیستم عامل1392/11/04
zip جزوه تکمیلی ریاضیات 2ریاضیات 21392/11/04
pdf تمرینات ریاضی مهندسی1392/09/1023 آذر 1392
pdf تمرین درس ریاضیات 2سیستم عامل1392/09/1016 آذر 1392
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم